Variabele diensten

De variabele diensten zijn als volgt.

  • Beoordelen tweede- en derdelijnsvragen.
  • Detachering interim-medewerker juridische zaken.
  • Voorbereiden en behandelen dossiers.
  • Trainingen.
  • Aanschuiven bij werkoverleggen.

Beoordelen tweede- en derdelijnsvragen
Voor wie: Alle medewerkers van de corporaties die lid zijn van het JCP.
Waarvoor: Vragen die meer uitzoekwerk of nadere informatie vereisen. De juridisch medewerkers beoordelen of de vraagstukken door hem- of haarzelf opgepakt kunnen worden (tweedelijnsvraag) of dat met een specialist moet worden geschakeld (derdelijnsvraag). Het opstellen van documenten (denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van huurvoorwaarden of het schrijven van brieven) valt ook onder de tweedelijnsvragen.
Hoe: Telefonisch of per e-mail.

Detachering interim-medewerker juridische zaken
Voor wie: Alle corporaties die aangesloten zijn bij het JCP.
Waarvoor: Voor ieder tijdelijk capaciteitsvraagstuk waarbij de hulp van onze juridische medewerkers gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan huurders die weigeren mee te werken aan complexmatige werkzaamheden. De aanwezigheid van een juridisch medewerker verlaagt daarnaast ook de drempel voor corporatiemedewerkers om direct hun vragen te kunnen stellen.
Hoe: Wij leveren een personeelsoplossing die past bij de vraag en organisatie en we doen alles voor de beste match.

Voorbereiden en behandelen dossiers
Voor wie: Alle medewerkers van de corporaties die lid zijn van het JCP.
Waarvoor: Wanneer de betreffende kwestie een zaak wordt, kan deze worden voorbereid door onze juridisch medewerker. Onder voorbereiding van dossiers verstaan we het opvragen van stukken bij de corporatie, het inlezen in de zaak, contact met medewerkers over de casus en het opstellen van juridische stukken. Als het vraagstuk erg complex is, waardoor controle of verdere behandeling van een specialist nodig is, dan probeert het JCP zoveel mogelijk werkzaamheden voor de specialist uit te voeren.
Hoe: Het dossier gaat, indien nodig, voor controle naar de specialist en de juridisch medewerker houdt de regie op het aan de specialist uit handen gegeven dossier.

Trainingen
Voor wie: Alle medewerkers van de corporaties die lid zijn van het JCP.
Waarvoor: Het vergroten van de juridische kennis bij corporatiemedewerkers.
Hoe: Onze juridische medewerkers monitoren de juridische vragen die per corporatie binnen komen. Aan de hand hiervan kunnen de juridische medewerkers een aangepaste training verzorgen, zodat de corporatiemedewerkers voortaan zelf vraagstukken op dit gebied op kunnen lossen.

Aanschuiven bij werkoverleggen
Voor wie: Alle corporaties die aangesloten zijn bij het JCP.
Waarvoor: Op een interactieve manier vertalen we de wet- en regelgeving naar de praktijk.
Hoe: Incidenteel of periodiek schuiven onze juridisch medewerkers aan bij het werk- of afdelingsoverleg, afhankelijk van de wensen van de corporatie.